Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Hepsini Seç Seçimleri Temizle Portföye Ekle

Süreli Yayınlar Grubu - Gazete - Ahenk B.12


Fon Adı   :   İzmir Milli Kütüphane Gazeteler Fonu
Yayın Adı   :   Ahenk Gazetesi
Alt Başlık   :   Cumadan maada akşamları İzmir'de çıkar Türk gazetesidir.
Dili   :   Türkçe
Kullanım Hakları   :   Görüntü, yayınlama veya sergileme amacıyla kullanıldığında "Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'' kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
Milli Kütüphane Yer Kodu   :   B-12
Başlangıç Sayısı   :   10314
Bitiş Sayısı   :   10958
Görüntü Sayısı   :   673
Yayın Sıklığı   :   Cuma Hariç Hergün
Başlangıç Tarihi   :   01.07.1929
Bitiş Tarihi   :   02.01.1930
Orjinal Takvim Tipi   :   Miladi
Yayın Yeri   :   İzmir
Temin Şekli   :   Orjinal