Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan

APİKAM’a yapılan bağışlar geçmişi aydınlatıyor

Kent belleğine katkı sunmak isteyen bağışçılardan alınan materyaller; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde özenle korunuyor, sergilerde kullanılarak şehrimizin geçmişine ışık tutuyor.

APİKAM’a bağış olarak verilen objelerden bazıları, açıklamaları ve varsa öyküle-riyle birlikte, kurumun resmi interneti sitesi www.apikam.org.tr ’de, “APİKAM Koleksiyonu” başlığı altında yer alan “Bağışlar” bölümünde yayınlandı. Ulaşmak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Sayfayı ziyaret edenler ile paylaşılan bağışlar arasında, İzmir’in düşman işgalin-den kurtulduğu 9 Eylül 1922 günü, muzaffer Türk Ordusu’nu karşılayabilmek için aceleyle elde dikilen Türk bayrakları da yer alıyor. Ayrıca İstiklâl Savaşı’nda kullanılan tüfek ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’un ilk baskısı da internet sitesinde sergileniyor.

APİKAM; tüm materyallere özenle sahip çıkmaya ve kent belleği adına kullanmaya devam edecek. İnternet sitesinde sergilenen bağışlara yakında yenileri eklenecek.

Nasıl bağış yapılabilir?

APİKAM; İzmir'in, kentsel-bölgesel kimliğini bir veri olarak kullanma yolunu açan her türlü yazılı, görsel, kartografik ve teknik içerikli arşivsel materyali (ev-rak, vesika, defter, makale, mühür, damga, fotoğraf, resim, gravür, kartpostal, minyatür, tablo vb.) bağış yoluyla alır.

Kurum, yapılacak bağışları iki şekilde kabul etmektedir. Birincisi, herhangi bir şart öne sürülmeksizin arşivsel materyallerin sahiplik haklarıyla birlikte devri; ikincisi ise arşiv materyallerinin tümünün ya da bir bölümünün belirli bir süre halka açılmasını istememesi ya da orijinallerini alıkoyarak dijital kopya üzerinden kullandırması vb. şartlarla kuruma yapılan devirdir. Her iki durumda da, tarafla-rın belirlediği doğrultuda bağış beyan belgesi doldurulmaktadır. Orijinal bağışlar için APİKAM tarafından kurulan "Değer Tespit Komisyonu" kararı ve onayı gerekmektedir. "Değer Tespit Komisyonu" bağışı yapılan arşivsel materyalin, kabu-lü ve reddi konusunda yetkilidir.

25.12.2020