Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Hepsini Seç Seçimleri Temizle Portföye Ekle

Süreli Yayınlar Grubu - Gazete - Ahenk C.505


Fon Adı   :   İzmir Milli Kütüphane Gazeteler Fonu
Yayın Adı   :   Ahenk Gazetesi
Alt Başlık   :   Cumartesinden maada hergün neşr olunur Osmanlı gazetesidir
Dili   :   Osmanlı Türkçesi
Kullanım Hakları   :   Görüntü, yayınlama veya sergileme amacıyla kullanıldığında "Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'' kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
Milli Kütüphane Yer Kodu   :   C-505
Başlangıç Sayısı   :   6034
Bitiş Sayısı   :   6187
Görüntü Sayısı   :   300
Yayın Sıklığı   :   Cumartesi Hariç Hergün
Temin Şekli   :   Orjinal
Başlangıç Tarihi   :   14.03.1916
Bitiş Tarihi   :   13.09.1916
Orjinal Takvim Tipi   :   Rumi - Miladi - Hicri
Yayın Yeri   :   İzmir