Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Hepsini Seç Seçimleri Temizle Portföye Ekle

Süreli Yayınlar Grubu - Gazete - Ahenk B.3


Fon Adı   :   İzmir Milli Kütüphane Gazeteler Fonu
Yayın Adı   :   Ahenk Gazetesi
Açıklamalar   :   Bu ciltte tespit edilebilen ilk sayı 10636
Alt Başlık   :   Cumadan maada akşamları çıkar yevmi Türk gazetesidir
Dili   :   Türkçe
Kullanım Hakları   :   Görüntü, yayınlama veya sergileme amacıyla kullanıldığında "Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'' kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
Milli Kütüphane Yer Kodu   :   B-3
Başlangıç Sayısı   :   10636
Bitiş Sayısı   :   10813
Görüntü Sayısı   :   590
Yayın Sıklığı   :   Cuma Hariç Hergün
Başlangıç Tarihi   :   02.01.1929
Bitiş Tarihi   :   30.06.1929
Orjinal Takvim Tipi   :   Miladi
Yayın Yeri   :   İzmir
Temin Şekli   :   Orjinal