Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan

APİKAM'dan Cumhuriyetimizin 96. Yılına Özel Panel

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından “Cumhuriyetimizin 96 Yıllık Siyasi ve Ekonomik Birikimi” konulu Panel 30 Ekim Çarşamba günü saat  18.00'de APİKAM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Hasan Taner Kerimoğlu ve Dr.Mithat Kadri Vural'ın konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak. Panelde, Cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 96 yıllık süreçte, siyasi ve ekonomik alanda gerçekleşen değişim ve gelişimler ile kazanımlar konu edilecek.

Panelin konuşmacılarından Doç.Dr.Hasan Taner Kerimoğlu'nun ''İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914'', ''Osmanlı Kamuoyunda Balkan Meselesi 1908-1914'' ve ''Osmanlı’da Devrim ve Fedakâran-ı Millet'' adlı üç kitabı bulunmaktadır. Kerimoğlu; İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türk-Yunan ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal düşünceler ve toplumsal hareketler üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Dr.Mithat Kadri Vural, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi olan Vural'ın Cumhuriyet dönemi siyasi hayatı üzerine yazılmış pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır.