Gazete

Gazete

Dergi

Dergi

Meclis Tutanakları

Meclis Tutanakları

Albüm

Albüm

Şer'iye Sicilleri

Şer’iye Sicilleri

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan

​APİKAM, bilimsel makaleye konu oldu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya'nın makalesi, "Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşivi ve Müzeleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği" başlığıyla yayınlandı.

Makalede; efemeranın bilgi dünyası ve kültür tarihi açısından önemi genel olarak vurgulanıyor ve APİKAM'ın efemera koleksiyonu üzerinden inceleniyor. Ayrıca makalede APİKAM'ın kalıcı ve geçici arşiv envanterinin analizi de yer alıyor.

Buca Göç ve Mübadele Anı Evi de, Doç. Dr. Akkaya'nın makalesinde "APİKAM’ın efemera dünyasına kazandırdığı son değer" olarak nitelendiriliyor ve varlığının önemine özellikle dikkat çekiliyor.

Makaleye şu adresten ulaşılabilir: 

https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/09/13.mehmet-ali-kaya.pdf

Efemera nedir?

Efemera, gündelik yaşama ait kısa ömürlü küçük ve geçici belgeleri ifade eden bir tanımlamadır. Daha çok basılı materyali kapsar ve bunlar genellikle okul diplomaları, karneler, otobüs biletleri, gazete nüshaları, tanırım el ilanları, kartiviztler gibi gündelik hayatın detaylarını belgeleyen unsurlardır.

08.10.2020