Proje Ayrıntıları
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe Programı

PROJE PARTNERLERİ
 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Proje lideri olan kurum 10 Ocak 2004 yılında açılmıştır. Türkiye’nin önde gelen Kent Arşivleri arasındadır. “Kent Kitaplığı” serisine İzmir tarihi ve kültürü hakkında her yıl yenilerini eklediği kitaplarla yayıncılık faaliyetlerinde de bulunur, kentin tanıtımını yapan sergiler hazırlar, İzmir tarihi hakkında eğitimler düzenler.
   
   
Bologna Sanayi Mirası Müzesi
Projenin diğer bir ortağı da Bologna Endüstriyel Miras Müzesi’dir. Bu müze Bologna’nın kent müzelerinden biridir. Müze genel merkezi Bologna’nın kuzeyinde eski Navile Kanalı’nın kıyısında tuğla fabrikasının yerine kurulmuştur. 1966 sonrası terkedilen bina daha sonra Bologna Belediyesi tarafından alınıp 1984-1990 tarihleri arasında onarılmıştır.
   
Lizbon Kent Müzesi
Proje ortağı olarak projede yer alan kurum Lizbon Kent Müzesidir. Kurum binası 1909 yılında müze olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup, müze olarak kullanıma açılması 1942 yılına uzanmaktadır. 1979 yılında da Pimenta Sarayı’na transfer edilmiştir. Lizbon Kent Müzesi kent tarihini kentsel, politik, siyasi ve sosyal olmak üzere farklı açılardan gelişimini belgelendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur.
Bologna Şehir Müzeleri Kurumu
Bologna Belediyesine bağlı bu kurum bünyesinde iki büyük kütüphaneyi, belediyeye bağlı sanat ve tarih müzelerini barındırmaktadır. Kurumun başlıca amaçları, şehrin kültürel varlığını geliştirerek vatandaşlarının kentsel kültür bilincine katkıda bulunmaktır.

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Proje Tanıtım Basın Bülteni


" Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İşbirliği "
 
Ortaklar
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Bolonya Sanayi Mirası Müzesi, Lisbon Kent Müzesi


PROJE TANIMI:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APIKAM) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog – Müzeler Hibe Programı kapsamında yaptığı proje başvurusu kabul edildi. Türkiye’de müzecilik ve APIKAM özelinde kent müzeciliğinin geliştirilmesi maksadıyla hazırlanan “Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İşbirliği” adlı proje 10 ay sürecek. Bu çerçevede Bologna Sanayi Mirası Müzesi, Lizbon Kent Müzesi, Bologna Şehir Müzesi Kurumu, Londra Müzesi ve Amsterdam Tarih Müzesi ile yapılacak karşılıklı ziyaret ve bilgi aktarımı ile İzmir’i Avrupa standartlarında bir müzeciliğe kavuşturmak amaçlanmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi İzmir halkının kentlilik bilincini geliştirmek ve İzmir’in tarihi evraklarını bir kurum altında toplamak maksadıyla kurulmuştur. 2004 yılından beri İzmirliler’e hizmet veren kurumumuz, İzmir’in kent belleğini oluşturmasında ve sürdürmesinde aktif rol oynamıştır.

Bu proje çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, projenin liderliğini yapacaktır. Lizbon Kent Müzesi ve Bologna Sanayi Mirası Müzesi özellikle teknik konularda, ziyaretler ve atölye çalışmaları kapsamında APİKAM ile iş birliği içinde olacaktır. Bologna Şehir Müzesi Kurumu ise proje planında öngörülen bütün aktivitelerde katılımcılar ile beraber yer alıp, tecrübelerini paylaşacaktır.

PROJE KAPSAMINDA PLANLANAN ETKİNLİKLER:

Proje kapsamında karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Bu ziyaretlere proje lideri, ortakları ve paydaşları katılacaktır. Proje paydaşları ise ICOM (Müzeler Uluslararası Konseyi)Ulusal Komitesi, CAMOC (Müzelerin Etkinlik ve Koleksiyonları Uluslararası Komitesi) Ulusal Üyeleri, çalıştayın yapıldığı ülkenin önde gelen kent müzeleri ve konuyla ilgili Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri (Tarih Vakfı ve ÇEKÜL gibi) kurumlar olacaktır.

On aylık projenin en önemli sonuçlarından biri karşılıklı sergiler olacaktır. APİKAM’da Lizbon ve Bologna’dan gelecek kentin tanıtımı konulu sergiler altı ay boyunca halka açılırken diğer yandan da İzmir kentine ait sergi Lizbon ve Bologna’da görülebilecektir. Bu proje bir yandan APİKAM’ın müzecilik anlayışını geliştirip Avrupa ile yapılacak kesintisiz bilgi alışverişini sağlarken, diğer yandan İzmir’in iki Avrupa kentinde altı ay süreyle tanıtımının yapılmasına olanak verecektir. Aynı zamanda müzenin daha geniş bir kitleye ulaşması ve tarih bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Karşılıklı ziyaretler kapsamında, İzmir ortak kurumların müzecilik tecrübelerinden faydalanırken, kendi arşivcilik teknoloji ve tecrübelerini de onlarla paylaşacaktır. Gençlere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik yapılacak İzmir ve Müze konulu eğitim aktiviteleriyle yaş gurubu gözetmeksizin çalışılacaktır.

Kasım 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında devam edecek projenin sonunda yapılacak Türkiye’de Kent Müzeciliği konulu rapor ile projenin somut verilerine ulaşılabilecektir. Bu rapor, proje sonrasında da 7 yıl süre ile aktif kalacak web sitesi aracılığı ile herkesin erişimine açık olacaktır. Projenin bitimiyle on aylık sürenin kuruma ve İzmir’e kazandırdıklarının kalıcı hale getirilmesi ve kurum kimliğiyle özdeşleştirilmesi hedeflenmektedir.

PROJE ORTAKLARI:

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi: Bu projede APİKAM lider ortak olarak bulunmaktadır. Kurum binası 1932 yılında İzmir İtfaiye Binası olarak inşa edilmiş olup, mimarı Mesut Özkök’tür. Bina erken dönem cumhuriyet mimarisi izleri taşımaktadır. Yapı 2001 yılına kadar itfaiye binası olarak hizmet vermiştir. 2002-2004 yılları arasında gördüğü restorasyondan sonra Kent Arşivi ve Müzesi olarak İzmirliler’in hizmetine açılmıştır. Dönemin belediye başkanı Sayın Ahmet Piriştina’nın vefatı üzerine kurumun adı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi olarak değiştirilmiştir. APİKAM içerisinde müzecilik yapılmasının yanında arşivcilik çalışmaları da oldukça önemli yer tutmaktadır.

Lizbon Kent Müzesi: Proje ortağı olarak projede yer alan kurum Lizbon Kent Müzesidir. Kurum binası 1909 yılında müze olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup, müze olarak kullanıma açılması 1942 yılına uzanmaktadır. 1979 yılında da Pimenta Sarayı’na transfer edilmiştir. Lizbon Kent Müzesi kent tarihini kentsel, politik, siyasi ve sosyal olmak üzere farklı açılardan gelişimini belgelendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur.
Bologna Sanayi Mirası Müzesi: Projenin diğer bir ortağı da Bologna Endüstriyel Miras Müzesi’dir. Bu müze Bologna’nın kent müzelerinden biridir. Müze genel merkezi Bologna’nın kuzeyinde eski Navile Kanalı’nın kıyısında tuğla fabrikasının yerine kurulmuştur. 1966 sonrası terkedilen bina daha sonra Bologna Belediyesi tarafından alınıp 1984-1990 tarihleri arasında onarılmıştır.

Bologna Şehir Müzeleri Kurumu: Bologna Belediyesine bağlı bu kurum bünyesinde iki büyük kütüphaneyi, belediyeye bağlı sanat ve tarih müzelerini barındırmaktadır. Kurumun başlıca amaçları, şehrin kültürel varlığını geliştirerek vatandaşlarının kentsel kültür bilincine katkıda bulunmaktır.

PROJE WEB SİTESİ:

Web sitesinde açılacak bir forum ile kent müzeciliğine ilgi duyan kurum ve kişileri aynı platformda buluşturmak, bilgi ve deneyimlerini, duyurularını, çalışmalarını paylaşmaya teşvik etmek ve tarafları bir araya getirmek hedefleniyor. www.kentmuzeciligiprojesi.com veya www.actionforcitymuseology.com

PROJE SONUÇ DEĞERLENDİRME:

Bu hibe programı Türkiye, Avrupa Birliği üye devletleri ve aday ülkelerdeki kültürlerarası diyalogu geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemiştir.

Proje kapsamında proje ortağı müzeler ve bu kentlerin vatandaşları arasındaki diyalogu güçlendirmek, karşılıklı iletişim, işbirliği ve deneyim alışverişini geliştirmek amacıyla karşılıklı sergi, çalışma ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İzmir, Lizbon ve Bologna’ya karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş, karşılıklı yapılacak çalışma, saha ziyaretleri ve çalıştaylar kapsamında ilgili kent müzesi ziyaret edilmiş, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmıştır.

 

 

PROJE TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Aktivite

Uygulayıcı

1. Hazırlık aktiviteleri

Kasım 2011

Şubat 2012

1.1 Proje Başlangıç

Kasım 2011

Kasım 2011

1.1.1 Proje ekibinin oluşturulması ve proje ofisinin kurulması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Kasım 2011

Kasım 2011

1.1.2 Başlatma duyurusu

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

Kasım 2011

Kasım 2011

1.1.3 Proje afiş ve broşürlerinin oluşturulması ve dağıtımı

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

Kasım 2011

Aralık 2011

1.1.4 Proje web sayfası oluşturulması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Kasım 2011

Şubat 2012

1.2 Faaliyetlerin planlanması

Kasım 2011

Şubat 2012

1.2.1 Çalışma / saha ziyaretleri ve çalıştayların planlanması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Kasım 2011

Aralık 2011

1.2.2 Kent müzeleriyle ilgili raporların planlanması ve hazırlanması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Kasım 2011

Şubat 2012

1.2.3 Karşılıklı sergilerle ilgili belgelerin hazırlanması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Kasım 2011

Aralık 2011

1.2.4 ''Eğitim ve Etkinlik Programı'' hazırlığının planlanması

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

2. Uygulama faaliyetleri

Aralık 2011

Ağustos 2012

2.1 Web sayfası operasyonu

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Ocak 2012

Mayıs 2012

2.2 Çalışma / saha ziyaretleri ve çalıştaylar

Şubat 2012

Şubat 2012

2.2.1 İzmir gezisi ve çalıştay

http://www.kentmuzeciligiprojesi.com/izmir-calistayi.html

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

2.2.2 Bologna gezisi ve çalıştay

http://www.kentmuzeciligiprojesi.com/bolonya-calistayi.html

Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

2.2.3 Lizbon gezisi ve çalıştay

http://www.kentmuzeciligiprojesi.com/lizbon-calistayi.html

Lizbon Kent Müzesi

Nisan 2012

Nisan 2012

2.3.2 Amsterdam Tarih Müzesi Ziyareti

Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

Haziran 2012

Haziran 2012

2.3.3 Londra Müzesi Ziyareti

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Lizbon Kent Müzesi
Bologna Sanayi Mirası Müzesi

AĞUSTOS 2019
Pt
Sl
Çr
Pr
Cm
Ct
Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
18 AĞUSTOS 2019
Kütüphane ve Müze Saatleri
Hafta içi
08:30 - 17:30
Cumartesi
09:00 - 17:00
Pazar günleri kapalıyız.