Uluslararası İzmir Göç ve Mübadale Sempozyumu
“ULUSLARARASI İZMİR GÖÇ ve MÜBADELE SEMPOZYUMU”
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi Ve Müzeler Şube Müdürlüğü
27-28 NİSAN İzmir Sanat 
İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY AHMET PİRİŞTİNA CITY ARCHIVE AND MUSEUM
“International Symposium on Immigration and Population Exchange”
27-28 April 2017; İZMİR / TURKEY
Fuar Kültürpark 26 Ağustos Kapısı / İzmir


Kavramsal Çerçeve

Tarih boyunca toplumlar, kimi zaman savaş, sürgün, afet, salgın hastalıklar, kıtlık v.b.; kimi zaman da daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için göç etmişlerdir. İzmir, coğrafi konumu, ticari potansiyeli ve uygun yaşam koşulları nedeniyle sürekli göç alan bir kenttir. Kentin demografik yapısının yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasal şekillenmesinde göçler ve göçmenler önemli oranda belirleyici olmuşlardır. Sempozyum, “Milliyetçilikler Çağı” olgusu etrafında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde, Kafkaslar, Balkanlar ve Ege Adalarından yapılan göçler ile 1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi'nin Batı Anadolu ve İzmir'e etkilerini, göç ve göçmen kültürü çerçevesinde farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


International Symposium on Immigration and Population Exchange

Throughout history, societies immigrated as a result of wars, deportations, natural disasters, epidemics, famines etc. on the one hand and in search for better life conditions on the other. Due to its geographical position, commercial potential and suitable living conditions, Izmir attracts continuously migrants. Migrations and immigrants play a decisive role in the formation of not only Izmir’s demographical structure but also its social, cultural and political fabric. The symposium aims to discuss from a broader migration perspective effects of migrations into Izmir and Western Anatolia from Caucasus, Balkans, Aegean Islands and of the Turkish-Greek population exchange of 1923 during the “Age of Nationalisms” and process of disintegration of the Ottoman Empire.Program / Programme


Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ayşe Nükhet ADIYEKE
Prof. Dr. Hasan MERT
Yrd. Doç. Dr. Erkan SERÇE
Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL
Dr. Dilek AKYALÇIN KAYA
Dr. Eren AKÇİÇEK
Dr. Siren BORA
Hasan Tahsin KOCABAŞ
Ayşe ÜNGÖR
Asuman GÖKKAYA
Dr. Serhan Kemal SAYGI
Gültekin GENÇ

Bildiri Özetleri
EYLÜL 2019
Pt
Sl
Çr
Pr
Cm
Ct
Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16 EYLÜL 2019
Kütüphane ve Müze Saatleri
Hafta içi
08:30 - 17:30
Cumartesi
09:00 - 17:00
Pazar günleri kapalıyız.