Nasıl Bağışçı Olurum?

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, yapılacak bağışları iki şekilde kabul etmektedir. Birincisi, herhangi bir şart öne sürülmeksizin materyallerin sahiplik haklarıyla birlikte devri; ikincisi ise arşiv materyallerinin tümünün ya da bir bölümünün belirli bir süre halka açılmasını istememesi ya da orijinallerini alıkoyarak dijital kopya üzerinden kullandırması vb. şartlarla kuruma yapılan devirdir. Her iki durumda da, ileride bir sorun yaşanmaması için tarafların belirlediği doğrultuda bağış beyan belgesi doldurulmaktadır.

Bağış beyan belgesinde bağışçının;

a. Materyallerin sahiplik, düzenleme, koruma, çoğaltma, araştırmacılara açılma, yayınlama ve sergileme haklarından hangilerini kuruma devrettiğini,

b. Kurum tarafından belirlenen ölçüler dahilinde materyalden yararlanabileceğini,

c. Tarihsel değere sahip olmadığı tespit edilen materyallerin kendisinin de onayıyla tasfiyesinin gerçekleştirileceğini kabul etmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, materyal devreden bağışçının adına bir fon açılır.
 

EYLÜL 2019
Pt
Sl
Çr
Pr
Cm
Ct
Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16 EYLÜL 2019
Kütüphane ve Müze Saatleri
Hafta içi
08:30 - 17:30
Cumartesi
09:00 - 17:00
Pazar günleri kapalıyız.